Apie projektą

ismaniejirobotai.ugdome.lt

Skaitmeninė mokymo priemonė (toliau SMP) „Išmanieji robotai“, sukurta įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“ (projekto kodas – VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-003). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“.

Projekto tikslas: sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.
Projekto vadovė: Asta Rudienė
Projekto turinio ekspertė: Rima Bačkienė

 

SMP kūrėjas:
UAB „Edukacinės sistemos“
Vytauto pr. 32–305, 44328 Kaunas
Įmonės kodas: 301846216
PVM kodas: LT100004721113
Buveinės adresas: Studentų g. 65 Kaunas
www.apix.lt
Vadovai: Mantas Radvila, Mantas Kavaliauskas
Koordinatorė: Miglė Šaulytė

SMP ugdymo turinio kūrėjai: Ilona Surgautienė, Linas Vilčinskas, Aušra Semėnienė, Rasa Rugelienė, Rita Rimšelienė, Vilija Ramanauskienė, Raminta Lipienė, Rita Adomonienė, Sonata Bružienė, Rita Šulinskienė, Natalija Bankauskaitė, Rolanda Girskienė, Agnė Petraitienė, Lina Kavaliauskaitė, Vita Vedegienė ir Gražina Gaidimauskienė

Grafikos kūrėjai: Modestas Povilaitis, Kamilė Statkevičiūtė, Vytautas Tautkevičius
Programinės dalies rengėjai: Arvydas Burdulis, Deividas Baumilas, Deividas Vaitiekūnas, Giedrius Špokas
Konsultavo rengėjus ir teikė pasiūlymus: Rima Bačkienė, Lina Lungytė–Jankoitienė, Jurgita Pupeikienė, Jovita Vaivadaitė, Eglė Vaivadienė, Regina Kaušienė, Inga Žilinskienė, Saulius Vilutis.

 

Kontaktai: webmaster@ugdome.lt